Wells-next-the-Sea

 

9 March 2014

The March day today, exceptionally warm and sunny, walk in good company and then a delicious fish - of course, the best on the coast :) ....

Marcowy dzionek, wyjatkowo cieplo i slonecznie, spacer w milym towarzystwie a potem pyszna rybka - oczywiscie najlepsza na wybrzezu :)....

27 July 2013

Wells-next-the-Sea is the sea and sometimes it does not. This time it was. Fast and dangerous surge that almost consumed Neville .. The cold clear water for bathing encouraged, maybe next time ....

Wells-next-the-Sea znaczy jest morze a czasami go nie ma. Tym razem było. Szybki i niebezpieczny przypływ, który prawie pochłonał Nevilla.. Zimna czysta woda zachecala do kapieli, moze nastepnym razem....

23 August 2013

Waiting for a spectacular sunset over the sea ..... maybe next time;)

Czekając na spektakularny zachod slonca nad morzem..... moze nastepnym razem ;)

 5 September 2013

This time there was no the sea. Boats small and large helplessly embedded in the sand. Invariably intriguing sight.

Tym razem morza nie było. Stateczki małe i duże bezradnie osadzone na piasku. Niezmiennie intrygujący widok.

 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 09-03-2014
  09-03-2014
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 05-09-2013
  05-09-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 23-08-2013
  23-08-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013
 • 27-07-2013
  27-07-2013