Norwich Castle

2 August 2013

Norwich Castle is in most the gallery. A variety of exhibitions, which devote a separate place. Some architecture is .. uh ... weird presented. Too many children's playground, and not enough character of a fortified castle and seat of kings. The kids had a blast...me an average ... :)))

Zamek w Norwich to w wiekszości galerią. Róznorodne wystawy, którym poświęce osobne miejsce. Część architektoniczna jest..mhm...dziwnie przedstawiona. Za duzo placu zabaw dla dzieci, a za mało charakteru zamku obronnego i siedziby królów. Dzieciaki świetnie się bawiły, ja już srednio...:)))