Walsingham

 

17 February 2015

My birthday today, what a weather, what a walk, perfect day :))))

Urodzinowy spacer , wspaniala pogoda, dzien wyjatkowy :))

10 February 2014

There is no snow ... but .... what about a forest covered by snowdrops :)))) oh, it was beautifully :))))

Nie ma sniegu...ale....co powiecie na las pokryty przebisniegami :)))) ach, bylo pieknie :))))

13 September 2013

The ruins of Walsingham Abbey, I saw and speechless, as Stargate. A wonderfully well-kept lawn and the front wall of the abbey, a deep impression. I was sure I will go through the gate and find myself in a different parallel world or in another galaxy. Beautiful ::)) Oh, and I sat in the chair judge court of the nineteenth century, passed me uncomfortable tingle .

Ruiny opactwa w Walshingham, zobaczyłam i oniemiałam, jak wrota Stargate. Cudownie wypielegnowany trawnik i ściana frontowa opactwa, niesamowite wrażenie. Byłąm pewna, że jak przejde przez bramę znajdę się w innym świecie...równoległym, albo w innej galaktyce. Piekne :) Acha i jeszcze siedziałam w  fotelu sędziego XIX wiecznego sądu, przeszły mnie nieprzyjemne ciarki.

 

 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 17-02-2015
  17-02-2015
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 10-02-2014
  10-02-2014
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013
 • 13-09-2013
  13-09-2013