Thursford

12 April 2013

Strange mix of industry history and entertainment  with vaudeville. Great steam engines overwhelming vastness and power, the carousel from the early age, in itself a work of art and that's it ride extra experience. Rusty tools in the light of colored lights. Climate unique and difficult to describe.

Przedziwna mieszanka historii przemysłu oraz rozrywki z wodewilu. Wspaniałe silniki parowe powalające ogromem i siłą, karuzela z początku wieku, sama w sobie dzieło sztuki a przejażdżka nią to już ekstra przeżycie. Zardzewiałe narzędzia w świetle kolorowych lampek. Klimat niepowtarzalny i trudny do opisu.