About

 Journeys are different: on the other side of the street, to another city, with all belongings to another country or holiday visiting
Sometimes the journey is within yourself in nooks that rarely visit for lack of time or unwillingness looking. Once the perceived can not be buried, forgotten, usually you have something to do with them and the definition of human nature is being lazy.
Pictures on this site is the first type of travel which is very often forced to the latter.

My passions are photography and design

 

 

Podróże są różne, na drugą stronę ulicy, do innego miasta, z całym dobytkiem do innego kraju lub wakacyjne zwiedzanie.

Czasem podróż odbywa się wewnątrz siebie w zakamraki, które rzadko odwiedzamy z braku czasu albo niechęci spoglądania. Raz ujrzane nie dają się zakopać, zapomnieć, zazwyczaj trzeba coś z nimi zrobić a natura ludzka z definicji leniwa jest.

Zdjęcia na tej stronie to pierwszy rodzaj podróży, który bardzo czesto zmusza do tej drugiej

Fotografia i projektowanie sa moimi pasjami.

 

Joanna Potępa