Snettisham Park

12 July 2013

Norfolk is a rural area, so I probably watch all existing farms, each has something special. In what may be Senttisham deer, but it was the best show in the performance of sheep. First one with the handsome midfielder stripped to his broth and then all the stars danced together a remarkable show. All the applause fascinated with children :)))) That was something!

Norfolk to rolniczy region, wiec obejrzę pewnie wszystkie farmy w okolicy, każda ma coś specjalnego. W Senttisham to miały być jelenie, ale najlepszy był pokaz w wykonaniu owiec. Najpierw jedna przy pomocy przystojnego pomocnika rozebrała się do rosołu a potem wszystkie gwiazdy wspólnie odtańczyły zarąbisty show.

Wszystko przy oklaskach zafascynowanej dzieciarni :)))) To było coś !!!