Bath Abbey

24 April 2013

I fell in love. Bath Abbey, one of the most beautiful buildings I've ever seen and I do not leave any opportunity to see the new one.

Light, details, atmosphere - a captivating, compelling, wherever made ​​my eyes amazing lines arcs and pervasive harmony. Terminally in love certainly be back to Bath, especially since I could not see the rest of the wonders of the town.

Zakochałam się. Opactwo w Bath, jeden z najpiekniejszych budynków jakie widziałam a nie opuszczam żadnej okazji  zeby zobaczyć nowy.

Światło, detale, nastrój - urzekające, zniewalające, gdziekolwiek skierowałam wzrok niesamowite linie łuków i wszechobecna harmonia. Nieuleczalnie zakochana napewno wróce do Bath, zwłaszcza , że nie zdązyłam zobaczyć reszty cudów tego miasteczka.