Norwich Sky

13 February 2014

 

Festival of dragons in Norwich, but none faced me, I found one in Forum and incomplete because only the head :)))))).

Moze i jest festiwal smokow w Norwich, ale sie pochowaly skubance, znalazlam jednego i to niekompletnego bo tylko glowa :)))).

 

19 November 2012

Meeting with Norwich, love at first sight. This city has something, looked up on this day, charmed, little seen but if I felt it through the skin. That day I met a friend too.

Spotkanie z Norwich, milość od pierwszego wejrzenia. To miasto ma w sobie COŚ, Spogladałam w górę tego dnia, oczarowana, niewiele widziałam ale jakby czułam je przez skórę. Tego dnia spotkałam też przyjaciela.

 • 13-02-2014
  13-02-2014
 • 13-02-2014
  13-02-2014
 • 13-02-2014
  13-02-2014
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012
 • 19-11-2012
  19-11-2012