Seal Sanctuary

18 June 2013

 My fondness for water and marine animals is well known. I am from a family "seal-ing" , so it was like a family reunion. Sympathetic guardian of baby seals watered every heart, so we all left the place with a slightly lighter wallets and a smile on the lips :))))

Moja słabość do wody i zwierząt morskich jest powszechnie znana. Jestem z rodziny "fokowatych" wiec to było jak spotkanie rodzinne. Sympatyczny ( przystojny ) opiekun małych foczek rozmiekczył każde serduszko, więc wszyscy opuszczali to miejsce z nieco lżejszymi portfelami i z usmiechem na ustach :))))