Lincoln Cathedral

18 June 2013

My amorous heart was conquered again, this time in Lincoln Cathedral. I can not even describe what it feels being in this place, very strong emotions. Unfortunately pictures also can not make it back. Small substitute in several scenes.

Moje kochliwe serce znów zostało podbite, tym razem to katedra w Lincoln. Nie potrafie opisać tego co czuje się będąc w tym miejscu, bardzo silne emocje. Niestety zdjecia tez nie potrafia tego oddać. Niewielka namiastka w kilku odsłonach.