Lincoln Castle

18 June 2013

Impressive wall, a very strange feeling no sense of balance when walking through it, still functioning courthouse and beautiful greenery. I have to go back after the renovations ... necessary.

Zamek w Lincoln. Imponujacy mur, bardzo dziwne uczucie braku poczucia równowagi kiedy sie po nim spaceruje, nadal funkcjonujący budynek sądu i przepiekna zieleń. Muszę tam wrócić po zakończeniu prac remontowych... koniecznie.