Newsletter

Norwich Door

21 June 2013

Walk around the city looking for the door. The Entrance to another world, gate, possibilities. The future will tell me if I found the right alley :)

Spacer po mieście w poszukiwaniu drzwi. Wejścia do innego swiata, bramy, mozliwości. Przyszłość pokaże czy znalazłam właściwą uliczke :)