Newsletter

Langham Glass

5 April 2013

A small glass factory, hand-created animals and other freak. Powerful precision and artistry combined with physical strength. Pretty professional presentation, but something was missing .... still do not know what.

Niewielka huta szkła, ręcznie tworzone zwierzaki i inne cudaki. Niesamowita precyzja i artyzm połączona z wytrzymałością fizyczną. Ładna profesjonalna prezentacja, ale czegoś mi zabrakło....jeszcze nie wiem czego.