Newsletter

Fairhaven Woodland and Water Garden

27 October 2013

 
Garden beautiful, but almost all animals had hidden. Boat ride just for us, places more wild than in other gardens ... and fall ... do you need more?
Ogrod piekny, ale zwierzaki prawie wszystkie się schowaly. Przejazdzka łódka tylko dla nas, zakątki bardziej dzikie niz w innych ogrodach...no i jesień...czy trzeba wiecej?