Newsletter

Gressenhall

28 June 2013

 After this trip back in time I have one conclusion. I prefer living in the turn of twentieth and twenty-first century - not 100 years ago.

Po tej wycieczce w przeszłość nasuwa sie jedna konkluzja. Lubię żyć na przełomie XX i XXI wieku a nie 100 lat wcześniej.