London night

15 November 2013

Well-known street after dark, changing its face :)

Znana ulica po zmierzchu zmienia swoje oblicze :)